پرداد سیستم

پرداد سیستم حدود یک دهه است که در زمینه فروش و خدمات کامپیوتر ، شبکه و ارایه سیستم های خانگی و حرفه ای در  تهران فعالیت می کند. پرداد سیستم ، طیف گسترده ای از قطعات کامپیوتر و اقلام شبکه، بویژه قطعات تخصصی و حرفه ای، را ارایه مینماید.